Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Để có cơ sở cho việc xây dựng, thống nhất quan điểm của các cấp công đoàn tham gia với Nhà nước về những vấn đề trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 7 đề nghị các công đoàn đại diện cho người lao động đưa ra ý kiến về nội dung dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đại diện Liên đoàn Lao động quận 7 ghi nhận ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Qua hội nghị Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), các đại biểu đóng góp ý kiến: tuổi nghỉ hưu cho sự lựa chọn linh hoạt, những người còn sức khỏe thì linh hoạt lựa chọn tuổi hưu của mình; nghỉ Tết vẫn giữ nguyên và thêm một ngày nghỉ nhưng không nhất thiết là ngày 27/7; mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm tối đa cần linh hoạt theo vùng miền, nên để địa phương quy định cho phù hợp; những quy định riêng đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới cần được quy định rõ; chính sách tiền lương cần cải thiện để đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Vĩ Châu phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; giải quyết căn bản các vương mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế và tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam.

Trước đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã có văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại Liên đoàn Lao động quận 7.

Theo đó, việc lấy ý kiến phải phản ánh được ý chí và nguyện vọng của số đông đoàn viên và người lao động, trong đó tập trung vào các nhóm nội dung về hợp đồng lao động và mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động; mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm tối đa; tiền lương; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; thương lượng tập thể; giải quyết tranh chấp lao động và đình công; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; những quy định riêng đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới; thời gian nghỉ Tết âm lịch và bổ sung 1 ngày nghỉ lễ (ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7).

HẢI LINH

Nguồn: Báo Dân Sinh