Kinh doanh

Giá USD 'chợ đen' tăng mạnh

Các điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh giá mua USD lên 24.050 đồng, tỷ giá ngân hàng cũng lên cao nhất từ đầu...