Đời sống

Nghề mua tiền rách

Sau tiếng rao "Mua tiền rách đây" của bà Loan, người đàn ông trong tiệm tạp hóa vội chạy ra kêu và rút ra tờ...