Thi công nhà xưởng thép tiền chế

Nhân sự

Sinh viên làm thêm thời 4.0

Với các thế hệ sinh viên 9X trở về trước, những việc làm thêm như phục vụ, lễ tân, nhân viên bán hàng hay...