Ngân hàng

Giá USD 'chợ đen' tăng mạnh

Các điểm thu đổi ngoại tệ tăng mạnh giá mua USD lên 24.050 đồng, tỷ giá ngân hàng cũng lên cao nhất từ đầu...

Tỷ giá USD tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh tỷ giá trung tâm cũng như giá bán USD tham khảo tại Sở Giao dịch, kéo theo tỷ giá...