45% ứng viên thích làm việc bán thời gian

Ba hình thức làm việc năng động được ưa chuộng nhất gồm: làm việc theo hợp đồng, theo dự án và bán thời gian. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên khảo sát gần 18.000 ứng viên từ 18 đến 65 tuổi tại 24 thị trường có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Kết quả cho thấy gần một nửa (45%) số ứng viên thích làm những loại hình công việc bán thời gian.

Tại Việt Nam, có đến 57% người lao động đang làm công việc bán thời gian. Con số này cho thấy Việt Nam rất có lợi thế trong việc tạo ra nhiều mô hình làm việc đa dạng.

N.Hà

Nguồn: Báo NLĐ