Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CĐ

Tham dự tập huấn có hơn 30 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tập đoàn, ủy viên Ban Chấp hành của 9 công đoàn cơ sở trực thuộc. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: công tác tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; công tác văn phòng công đoàn; công tác kiểm tra; Tài chính công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Vũ Ngọc Chính - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Tập đoàn trong tổ chức, triển khai các nội dung hoạt động, kịp thời bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Đây là hoạt động góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng người lao động và Tập đoàn, giữ vững và phát triển uy tín, thương hiệu đơn vị sản xuất, xuất khẩu đá thạch anh cao cấp trong khu vực và thế giới.

Nguồn: Báo Lao Động