Gần 1.400 cơ hội việc làm chờ người lao động

Sàn việc làm thu hút 124 đơn vị tham gia tuyển dụng gần 1.400 lao động. Trong đó, 19 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp 731 lao động, 105 doanh nghiệp đăng tuyển hơn 630 lao động trên Cổng thông tin việc làm quốc gia http://vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn/ và Cổng thông tin việc làm TP HCM http://vieclamhcm.net với các ngành nghề: thực tập sinh Nhật Bản, lao động phổ thông, kinh doanh, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, điện, điện tử, bất động sản, kế toán, tài chính, xây dựng, kiến trúc, văn phòng...

Người lao động tìm hiểu công việc tại một sàn việc làm do Trung tâm DVVL TP HCM tổ chức

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia sàn việc làm còn được hỗ trợ hướng dẫn thủ tục nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp chuyên môn; hỗ trợ lưu thông tin tìm việc, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn học nghề hoàn toàn miễn phí.

Tin-ảnh: M.Lộc

Nguồn: Báo NLĐ