Thi công nhà xưởng thép tiền chế

Tham nhũng đi lên, dịch vụ y tế đi xuống

Tham nhũng tràn lan tại Bộ Y tế Ả Rập Xê Út, dẫn đến sự đi xuống nghiêm trọng của các dịch vụ y tế. Ảnh: HuffPost

Luận án thạc sỹ có tiêu đề: "Các giải pháp để hạn chế tác động của tham nhũng hành chính trong ngành Y tế công".

Luận án cho rằng, tham nhũng hành chính tràn lan tại Bộ Y tế Ả Rập Xê Út, dẫn đến sự đi xuống nghiêm trọng của các dịch vụ y tế.

Thực tế tham nhũng trong ngành Y tế công ở Ả Rập Xê Út được chỉ ra trong luận án, trong đó bao gồm: Bổ nhiệm những người không đủ tiêu chuẩn vào các vị trí hành chính cấp cao trong khi bỏ qua các nhân viên có trình độ vì định kiến và ác cảm cá nhân.

Theo luận án, khoảng 51% ngân sách của Bộ Y tế đã được chi cho các khoản bồi dưỡng, ưu đãi và tiền thưởng cho người lao động.

"Khoảng 47,8 tỷ SR trong tổng ngân sách hàng năm (92,6 tỷ SR) của Bộ Y tế đã được chi cho các khoản bồi dưỡng người lao động", luận án viết.

Mặt khác, bộ phận nhân sự tại các cơ sở y tế đang bẻ cong các quy tắc, quy định nhằm hiện thực hóa lợi ích cá nhân chứ không phải lợi ích công, mục đích nhằm bảo đảm các nhân viên y tế được hưởng các đặc quyền vật chất.

Luận án còn chỉ ra một hình thức tham nhũng khác trong Bộ Y tế là sự thiên vị. Một số nhân viên được ưu tiên hơn những người khác trong việc thăng tiến vào các vị trí mà họ không thực sự xứng đáng.

Cụ thể, trường hợp của một nhân viên đang có bằng Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý các cơ sở y tế đã được xếp việc tại nhà kho để phân phát đồ dùng, trong khi một nữ nhân viên có bằng Thạc sỹ Quản lý dữ liệu y tế được giao công việc tại quầy lễ tân để sắp xếp các cuộc hẹn cho bệnh nhân với các bác sỹ.

Hay trường hợp của một phòng cấp cứu đã được lãnh đạo bởi 6 người khác nhau trong khoảng thời gian chỉ 2 năm.

Nghiên cứu trong luận án cũng chỉ ra rằng, một số người là nghi phạm trong các vụ án tham nhũng đã được giao giữ các vị trí lãnh đạo...

Những bất cập trong bổ nhiệm, phân công công việc và tham nhũng đã khiến chất lượng dịch vụ y tế giảm sút. Theo luận án, một phòng phẫu thuật tim đã phải dừng trong khi khoa sản - nhi của một bệnh viện công cũng phải dừng hoạt động vì những bất đồng cá nhân.

Phòng phẫu thuật mắt ở một bệnh viện khu vực phải đình chỉ vì bác sỹ phẫu thuật đã chuyển đến một viện khác - nơi không có thiết bị cho phẫu thuật mắt, như một biện pháp trừng phạt đối với anh ta.

Trong khi tham nhũng tràn lan, nhiều ủy ban đã được thành lập để điều tra các vụ tham nhũng, nhưng thực tế, các khuyến nghị của họ lại không được thực hiện.

Mặt khác, còn tồn tại tình trạng một số người đứng ra bảo vệ các quan chức tham nhũng, cản trở việc thực thi các biện pháp chống tham nhũng, nghiên cứu trong luận án nêu.

Ngọc Anh

Nguồn: Báo Thanh Tra