Khởi nghiệp

Kỹ sư điện nuôi heo

Hai năm làm việc trên đất Malaysia, anh Hùng về quê hương Phú Yên đầu tư công nghệ nuôi heo bằng máy lạnh.